پیست اسکی - Ski resort

پیست اسکی - Ski resort

زمستون، فصل برف و سرما از راه رسید. آدم برفی ها زنده شدند. گوله برفی ها شوخی و خنده رو، رو چهره مردم بیشتر نمایان کردند. بابا ها و مامان ها دست بچه شونو میگیرن و روی برف ها سرسر کنان میکشند.

بعضی ها خونه کنج بخاری رو که، لذت و گرمای خودشو داره رو، ترجیح میدن. بعضی ها هم شال و کلاه می کنند و میرن پیست اسکی برای تفریح و خنده و خوشی.   ( مثل من D: )

بلاخره آخر هفته رسید و با رفقا رفتیم پیست اسکی. خیلی حال داد. از بس می خندیدیم و خوش بودیم اصلا سرمارو حس نکردیم. خنده که چی بگم، بمب خنده بود، مخصوصا با تیوب. وقتی سوار تیوب میشی و میای پایین، هر کی جلوت باشه مثل بولینگ شوتش می کنی اینور و اونور. یا وقتی که تیوب چپه میشد و سرنشیناش رو زمین ولو و پخش و پلا می شدند. (کرکر خنده بود) خخخخخخ

 ***

Winter, season of snow and cold arrived. Snowmen came to life again. Snowballs brought smile and happiness on the people's face once more. Parents hold their kids hands to slide them on the snow.

Some people prefer to stay at home next to the heater while some other like to go skiing to have fun and laughter and joy of it. (Like me of course :D)

Finally, weekend arrived and we went to the ski resort. It was so fun and enjoyable that it felt like heaven on earth; that we did not even feel any cold.

Actually it was a bomb of fun, especially sliding with tube. If you are riding down on tube, you were like bowling ball and if anyone were to stand in front of the tube they would definitely be thrown in the air like a bowling pins in middle of nowhere. (You know, it is more of a fun to look at them than being one of them) LOL 😀😀

Sometimes tubes flipped which scattered people all over the place.

baghayi.com1 baghayi.com2 baghayi.com3 baghayi.com4 baghayi.com5 baghayi.com6 baghayi.com7 baghayi.com8 baghayi.com9

Comments