عنکبوت خرچنگی - Crab spider

عنکبوت خرچنگی - Crab spider

در یکی از روزهای گرم تابستان که رفته بودیم باغ، با دختر خاله جون دور باغ قدم می زدیم و از طبیعت و میوه ها استفاده می کردیم، که یه گوشه از باغ پر از گلهای سفید خودرو بود که ییهویی چشم دختر خاله رو گرفت و خوشش اومد و گفت براش بچینم و منم تقریبا بیست شاخه ای چیدم و دسته کردم براش. 

همین که خواستم دسته گل رو بهش بدم، خواستم بوش کنم که ییهویی دیدم برگ های گل داره حرکت می کنه. تو دلم گفتم حتما باد داره برگ هارو تکون میده، و همین که دوباره خواستم بوش کنم دیدم نه خیر این دوباره حرکت می کنه، که دیدم یه بچه زنبور مرده رو گل هست، ولی مرده که حرکت نمی کنه!

برای همین با یه خورده دقت، دیدم جلل خالق یه عنکبوت کاملا سفید خوشگل مامانی، این زنبور بیچاره رو برا ناهارش شکار کرده و می بره، که برا خودش صفا کنه، که منم سه سوته دوربین رو از کیف کشیدم بیرون، انگار که دارم هفت تیرمو می کشم بیرون خخخخ، حالا یه چشم به عنکبوته و یه چشم به دوربین که آمادش کنم چند تا عکس دورهمی بگیریم.

در ضمن این عنکبوت که می بینین یه خورده به خرچنگ ها رفته براهمین اسمشو عنکبوت خرچنگی گذاشتن، که اگه دقت کنین دستهاشو مثل خرچنگ ها نگه می داره، شک نکنین که یه رگش از خرچنگ ها باشه خخخخ.

خلاصه از بس این عنکبوت خرچنگی فرار می کرد چند تا عکس ازش گرفتم، تا زودتر بره ناهارشو بخوره، قبل اینکه ناهارش سرد بشه و از دهن بیوفته خخخ. ولی دمش گرم تو هر شرایطی توطمه یا همون ناهارشو ول نمی کرد و با خودش اینور اونور می کشید که جالب بود.

***

In one of the hot days of summer, my cousin and I were walking in the garden and enjoying nature and picking some fruit. There were lots of white flowers at the corner of the garden which suddenly caught my cousin's eyes and asked me if I could pick a few flowers for her.

I arranged a bunch of beautiful white flowers for her. Before I give it to her I decided to smell it which strangely it felt like the flowers were moving while I was holding them in my hand. For a moment I thought I should be hallucinating and it should be because of the wind.

To my surprise, for the second time that I decided to take a whiff, I even saw more movement. Strangely, I saw a dead baby bee on the flowers which surprised me even more. The question was, how a dead insect can move? so I tried looking carefully to see how it was moving.

OH! Blimey, It was a completely white crab spider as was the flowers. Had hunted that poor bee for her lunch.

Instantly I took the camera out of my bag as if I was taking my revolver out like western movies. As you can see in the photos down below.
By the way, this spider is called "crab spider", who knows maybe they are hybrids of spider and crab LOL :D

Eventually I took a few photos. Because she wanted to eat her lunch before it got cold, we said goodbye to each other (as human and insect LOL :D).

One of her strange behaviors was, no matter what, she was very perseverance on intensively grasping her prey and not letting go of it , which was a very interesting trait of her to me.


crab spider crab spider 2

Comments