بچه عنکبوت دوره گرد - Baby Hobo spider

بچه عنکبوت دوره گرد - Baby Hobo spider

به به، این هم عکس مهمان ناخوانده عزیز که تشریف آورده بودند خونه ما، البته قبل از اینکه خودشو معرفی کنه یه خورده ورجه وورجه کرد و بعد با هم قایم موشک بازی کردیم، البته من چشم می گذاشتم اون قایم می شد. خخخخخ 

خلاصه بعد بازی بلاخره خودشو معرفی کرد و اسمشون بچه عنکبوت دوره گرد بود، که خدا رو شکر نیشم نزد شایدم بچه بود و هنوز نمی تونست نیش بزنه، خلاصه از بس بچه خوب و با مرامی بود نه تنها نیشم نزد بلکه اجازه داد عکسشم بگیرم، هر چند از بس گفتم: بگو سیب؛ بگو سیب؛ اون هم  لبخند که هیچی، پوزخند هم نزد ولی همچین ژستی گرفته بود که بیا و ببین. فقط تنها مشکلی که پیش اومد این بود که نمی دونستم به کدوم یکی از چشماش نگاه کنم، دو تا بالا چهار تا پایین؛ خلاصه سرم گیج رفت و کم مونده بود لوچ بشم.

اوه اوه داشت یادم می رفت که بگم این بچه عنکبوت دوره گرد رو که عکسشم می بینین، به نظر هیولا می رسه تا یک بچه؛ در حالی که این بچه کوچولو فقط هشت میلی متره یعنی حتی یک سانتیمتر هم نیست؛ حالا من موندم که یکی از اون چشم هاش چند دهم میلیه، شایدم چند صدم میلی خخخخخ

خوشبختانه یا متاسفانه این عنکبوت های دوره گرد سمی هستند و در اکثر خونه ها هم پیدا میشه و برای همینه که  اسمشون عنکبوت دوره گرده و خدارو شکر کشنده نیستند ولی همون زهرشون که نیش می زنه می تونه گوشت همون قسمت از بدنی رو که نیش زده رو تجزیه کنه تا حدی که بشه استخوان رو دید و بعد از مدتی هم جای زخم می مونه (به عنوان یادگاری)؛ و اینکه عنکبوت های دوره گرد معمولآ بدنشون مو داره همونطور که تو عکس می بینین البته این بچشونه حالا بزرگ بشه چی میشه.

هر چند بعد ازخوش و بش و تشکر که اجازه داد عکس خوشگلشو بگیرم (چه قدرم خوشگله) و قبل از اینکه خدافظی کنه و بره یک بسته ژیلت چهار تیغه ای بهش دادم که بره برا خودش صفا کنه، ماشالا مو نیست که از نزدیک عین هو تیغ میمونه مثل تیغ جوجه تیغی.

حالا ببینیم مهمون بعدیمون چی می تونه باشه...

***

This is a photo of our uninvited guest which had come to our house but before he began to introduce himself, he began to play hide and seek with me LOL.

Then after playing he began to introduce himself and his name was baby Hobo spider, oh and thank goodness that he did not bite me or maybe he was just a baby still. then he let me to take some photo of him, and actually I told him to say "cheese" while I shooting, but he did not smiled and instead he took a good figure like a gentleman, but the problem was about his eyes, about his six eyes, which made me woozy and when I looked at them I became squint.

By the way this baby hobo spider which you can see his picture in the postscript, it is really looks like a monster instead of baby, is not it?  Whereas, this little child was just eight millimeters which is not even a one centimeter, yes unbelievable eh! but the question is how much sizes is his just one eye can be? A Few tenths millimeters or A few hundredths millimeters? wow that is magic eh!?

Those creatures which it called Hobo spiders, are toxic and they live in most of the houses or even in your house, believe it or not, LOL and fortunately his poison would not kill any human but a bit of biting from him can analysis that part of humans meat insofar as you can see the bones but when the wound became better the sore of sting will stay. "as a Memento to remember him" LOL

Hobo spiders having hair in their body as you can see in the picture, but he is a baby and how bushy he will be when he became older. LOL However I know next time he will be more handsome and beautiful because before he go and getting rid of me I gave him a pack of razor which it calls Gillette to shave himself and get ride of those hairs which was looks like thorns in his body and shown him like a Hedgehog.

Now let's see what will be our next guest...


spider-baby hobo spider

Comments