بانچینایی - Banchinae

بانچینایی - Banchinae

بعد اینکه از آسیابک آبی یا همون Dragonfly خداحافظی کردم، همینطوری طور آب راه رو می رفتم که چند تا حشره دیدم که تا حالا ندیده بودم، البته خودش که مشکلی نداره فقط قسمت عجیبش اینجا بود که دم داشت اون هم چه دمی، ماشالا بزنم به تخته از هرچی کم بیاره از دم کم نیاورده بود، باورتون نمیشه بیشتر از دو و نیم برابر خودش دم داشت و آخرش نتیجه گرفتم که هر چی این می خوره کلا می ده به دمش و هی چی دفع نمی کنه! والا خخخخخخخ

عکسشم این پایینه خودتون ببینین اونوقت باور می کنیم این دم نیست شمشیره.
واسه اینکه شناسنامه این حشره دم درازه رو پیدا کنم یکمی تو اینترنت اینور اونور رفتم و بعد اینکه سرگیچه گرفتم بلاخره تونستم اسمشو پیدا کنم، اسمش Banchinae هست، اسمشم که خیلی شبیه چینی هاست فکر کنم صادرات چین باشه، ولی اینو می دونم که درجه سه نیست! خخخخخ

 این حشره ها هم معمولا همگی با هم زندکی می کنند و ییهویی می مبینی چند تا از این بانچینایی های دم دراز با هم دیگه پرواز می کنند و آخر اینکه این نوع حشره رو در همه جای دنیا می شه پیدا کرد.After that, I said goodbye to Dragonfly, On the waterway i saw some insects that i had not seen them before, you can not believe that because it had a long tail which was more than two and a half times than his body.
Below you can see a photo of that insect which its tail looks like a sword.
i search on the internet to find some information about this insect and finally i will get understand his name is Banchinae and they are usually live together and you can found this kind of insect " Banchinae " all over the world.

Comments