صفحه ورود و ثبت نام – Login & Sign Up

این هم صفحه ورود و ثبت نام که به صورت  PSD  و  مخصوصا کد HTML/CSS تبدیل شده است.پی نوشت:  فایل PSD فوق توسط حسین بقایی گرداننده وبلاک یه توسعه دهنده! به HTML/CSS تبدیل شده است.

Comments