بامزه - funny


خوب امروز از بیکاری این رو درست کردم
هههه خنده داره ولی عجب توپی ، پاشم  از خودش بزرگتره
فکر کنم زیادی ورم کرده  D:


Comments