یه خلاقیت دیگه… - Another Creativity

وسط امتحاناته و عشق کردم یه چیزی درست کنم و اینو درست کردم
به به عجب چیز معرکه ای شده ایولا به خودم ایوللللللللللللل (:


Comments